Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

04.09.09, 00:42 Lewan odkaz přidal(a) Starosta Zedd
obrazek
Lewanští strážci
Vzhledem ke stávající situaci a možné hrozbě útoku na hvozd, rozhodl Aran Nasir pozvat do města skupinu Tirnu. Tito strážci budou dočasně dohlížet na pořádek ve středu města.
03.09.09, 23:11 Andor odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Schůzka starostů, heroldů, soudců a cechmistrů
Svolávám na tento pátek 19. hodinu podvečerní mimořádnou schůzku představitelů měst, cechů, soudců a heroldů, která se uskuteční v prostorách císařského hradu. Vzhledem k závažnosti situace prosím, aby se dostavili i zástupci Thyrisu, Havantu, Ilerenu, Imeru a zejména Lewanu. Schůzku povede a se všemi okolnostmi vás seznámí pan rytíř Vox.

Podepsána Mashell, starostka Andoru
02.09.09, 20:35 odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Mesto Remeslniku
Pozor, pozor velevážení lidé Andarie,

jsou to již dva roky co se v Této překrásné zemi objevil cech zvaný Řemeslníci. Ač nikdo ze začátku nevěřil v Náš cíl tak i přes všechny kritiky jsme setrvali a nyní je mým potěšením Vám říci, že tuto sobotu od 6 hodin večerní se otevírá Naše město. Všichni bez vyjímky jste zváni na otevírací slavnost. Jídlo i pití je zdarma. Přijďte a připijte s Námi na město, které se, jak doufáme, zapíše do historie Andarijské země. Jak se dostat k městu bude vyhlášeno trubači předem.

Za Řemeslníky sepsala Sia De Nafay
01.09.09, 22:28 odkaz přidal(a) Nessie
obrazek
Zvláštní věci se dějí
Temnou nocí se ozývají zvuky stavební práce.
Měsíční svit lehce sklouzává po skaliskách dolů k travnatým pláním.
Oblohu proťal klikatý blesk.
Kapky se začínají snášet z výšin nebeských, další záblesk osvítil travnaté prostranství.
Zlehka osvítil pracovní úsilí neunavitelných.
Krok za krokem, kámen za kamenem, poleno k polenu skládají neúnavní stavitelé svými bělostnými končetinami.
Kapky deště v měsíčním svitu pomalu dopadají na nehybnou postavu v povzdálí.
Okolím se nese jeho tichý hlas, mumlající neznámá slova rušená šuměním deště.
31.08.09, 23:58 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Stvoření soch
Vynořily se čtyři sochy ve čtyřech městech a strach a hrůzu začaly šířit ve svém okolí. Naštěstí našli se hrdinní válečníci, mágové i jiní, kteří pozvedli svá čela. První útok proběhl na sochu v Imeru, kněží mnoho měli práce, nemálo hrdinů je jistě v duchu oslavovalo. Po čase snad náhoda, snad úmysl ke zničení sochy napomohl, kouzelná ohnivá zeď se ukázala jako silný spojenec.
Druhá socha v Lewanu jako další na řadě byla. Snad, že chrabří rekové jednu z indicií našli, snad sami pochopili, však jisté je, že prozřeli. Snad za to mohl herold imerský, Greg Wart, jenž něco křičel o tom jak útočit, anebo Nistra zakročila. Hlavní je, že i druhá socha zničena byla.
Další v pořadí byla socha, jež se vynořila v Thyrisu, ta podivuhodně rychle zničena byla, snad za to mohla její zranitelnost téměř lidská, však kdo ví, jak doopravdy vše se seběhlo.
Poslední socha v Havantu se zjevila. Však hrdinní rekové, znalí a zkušení po předchozích bojích, ani před touto výzvou nepoklekli a tak i poslední ze soch padla bez života k zemi.
Když sochy zničeny byly a všichni se rozcházeli, tu hrozivý stín jejich triumf zahalil. Temný jezdec přelétl po noční obloze a zvěstoval příchod čehosi strašného, stokrát horšího a záludnějšího nežli sochy, jež právě smrt svou nalezly.
31.08.09, 23:57 odkaz přidal(a) Styra
obrazek
Věštba
I procitl věštec Gleo Glom ze svých vizí a zhrozil se: věc, kterou uzřel, nesnesla odkladu.
Na líce svou masku medvědí rázně nasadil a vydal se hledat bližního svého, Upadlíka zvaného; snad on bude vědět, jak onu vizi dalším lidem co nejlépe sdělit. Ani po dlouhém hledání jej žel bohu nenašel, potkal však několik členů s odznakem cechu, v němž on sám je členem. Sisvandur jmenoval se ten, jenž mluvil jejich jménem, i sdělil tu věc jemu.
Jeho vize byly hrozné, přinášely však i naději. Viděl boj; viděl boj mezi démony, viděl tam i jezdce, viděl, jak démoni, co pomoc přislíbili, jakési indicie do našeho světa posílají. Indicie však, bohužel, kvůli bojům různě po světě se zjevily.
Viděl i to, proč indicie poslali: jeho oči uzřely strašné sochy, svým zjevem děsící, jež znovuzrozený démon a Pán Jezdců apokalypsy právě stvořil. Ty sochy portál měly vytvořit, pokud by se dokázaly navzájem spojit do jakéhosi pouta.
Každá socha jinak zničitelná byla a všechny dobře chráněny.
To vše viděl a sdělil těm, jež našel - snad si budou vědět rady, on víc již nezmůže.
30.08.09, 22:30 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Odplouvající loď.
Bratr Sik zamával odjíždějící lodi a zavolal do nastupujici tmy.
"Děkuji vám bratři. Slunce nechť vás provází na cestě zpět do kláštera." Otocil se k lodi zády a zamířil zpět ke klášteru.
"Tak to by bylo", pomyslel si. "Svitků už máme dost a dost takže místo výměny můžeme zahájit jejich prodej. Několik dalších svitků kouzel bylo v posledních dnech dále rozluštěno a tak je co nabídnout." Zamumlal si pro sebe, zatímco stoupal nahoru po starých schodech kláštera.
30.08.09, 12:57 Andor odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Velký jarmark
Všem občanům na vědomost se dává, že místo pravidelných andorských trhů uskuteční se dnes v rámci Letních andorských slavností VELKÝ JARMARK. Začátek je plánován na 18. hodinu podvečerní. Zájemci o pronájem stánku nechť vhodí svoje přihlášky do truhly poblíž andorského portálu do 17,00 hodin. Od 19,00 proběhne dražba truhel s neznámým obsahem. Organizátorem jarmarku a hlavním dražitelem je pan Falathrim spolu s panem Sigfriedem. Přibližně od 21,30 budou na andorském podiu vyhlášeni vítězové všech soutěží a budou jim předány ceny.

Podepsána Mashell

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist