Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

24.05.09, 22:52 Thyris odkaz přidal(a) Král Alkin de Serevin
obrazek
Další tažení proti hadům
Hady, kteří se vzbouřili proti svému vládci a usídlili se blízko pohoří Uruth, jsme již dokázali vyhnat. Bohužel se jejich vůdci podařilo uprchnout, využít nepřítomnosti prvního hadího mága a s novou silou táhne proti městu hadů. Ačkoliv jsme nevěděli, jaké jsou vztahy mezí hadím národem, jejich vládce nás považuje nejen za pouhé otroky ale především za spoluviníky. Máme však příležitost zlepšit jeho mínění tím, že jeho vojákům pomůžeme s bojem proti rebelům.

Tedy každý, kdož zbraní nebo magíí vládne a chce přispět ke zlepšení vztahů mezi Andarijským císařstvím a Hadím národem, nechť se v pondělí v sedm hodin dostaví k Thyriské bráně.

Pokud se nesejde dostatečný počet bojovníků. Budem nuceni vyčkat výsledku bitvy v hadím světě a především, jaký postoj k nám bude mít vítěz tohoto boje.


podepsán Alkin de Serevin, vládce města Thyris
24.05.09, 19:50 Imer odkaz přidal(a) Nakrul Axantur
obrazek
Zrušení králové oslavy
Bohuže s polytováním muset ja oznámit že Nakrul Axantur Kral Imerské řiše onemocnět velmi zákeřná nemoc a muset odcestovat se svá dcera Syntinia do podzemních jeskyní zasvecené bohu Mrogroth, která se o něj bude starat dokud nemoc neustopí. Mezitím ja Valkyr Greg Wart budu spravovat Kmen Kulgur spolecne s Princezna Syntinia, která se bude vracet do mesta pro Informace a zpravy pro Krále. Oslava narozenin se odkladat na neurčito. My všichni se modlit k Mrogroth at se kral brzy uzdravit...

Valkýr Greg Wart Baruk Imerský pravá ruka Nakrula Axantura
22.05.09, 20:05 Ileren odkaz přidal(a) Zeman Gorgon
obrazek
Setkání lidské rasy
Já Gorgon, Senešal svatého řádu rytířů Templu a zeman ilerenský jsem poskytnul zástupcům lidské rasy z dobré vůle a z přívětivé křesťanské morálky na žádost andorského soudce Jaaka Tatarky a rytíře řádu templu Bořivoje prostory k shromáždění zástupců lidské rasy ku projednání důležitých záležitostí tohoto pokolení, vyvstavších z nepříznivých věšteb a znamení, jež se ukázaly kněžím mnohých náboženských směrů v naší zemi. Bůh je nakloněn vašemu záměru a sám doufám, že se dostaví všechny klíčové osobnosti. Sraz je plánován na devatenáctou hodinu odpočinkového dne, neděli.

Senešal řádu rytířů templu a zeman na Ilerenu Gorgon 
22.05.09, 19:06 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Dalsi souboj ?
Tak truhly jsou umístěny. Usmála se Magmimt Přesně jak jsme se dohodli. Tři jsou pojmenovány podle elfů tři podle barbarů a jsou umístěny na území co spravují. V každé truhle je 10 párů plátových rukavic.Ale jen jedny jsou zvláštní a speciální. Aessei se pousmála při vzpomínce na včerejší dohodu kterou učinila s Magmimt. Ano přesně tak jen jedny jsou jiné. A teď jde o to jestli tvá a nebo má rasa ty rukavice bude mít v držení v následujících 21 dnech déle.To já jsem také zvědavá jak se stím elfové poperou a kolik času si nechají ony rukavice u sebe a i jak rychle se jich budou zbavovat a nosit je do truhel u tvých barbarů. Také věřím že pochopí že v okamžiku kdy si ony zledované rukavice odevzdají tak si mají vzít jiné a donést je do své truhly tak aby v každé truhle byl téměř pořád stejný počet rukavic.To je přeci logické a pochopí to přeci každý ne? Dobre jsme dohodnuty o přízeň tentokrát mohou zase soupeřit jen členové frakcí. Stejně jako tomu bylo při prvním turnaji v onom znameni.Ano ano přikývla Magmimt Jen frakce nikdo navic.
22.05.09, 14:24 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Výprava proti nehodným
Jako zástupce císařského města Andor volám k splnění občanské povinnosti všechny zákony ctící obyvatele. Nárůst zločinosti ve městě a jeho okolí již přesáhl rámec únosnosti, proto dne 24., pátého měsíce kolem osmé hodiny večerní, bude podniknuta výprava proti nehodným v souladu se zákonem našeho překrásného města. Každý, kdo by chtěl přispět pomocnou rukou při prosazování zákona, bude vítán, jakožto i zástupci ostatních měst.
Tak dí rozsoudce Jaako

22.05.09, 14:22 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Schůze.
Já, Senešál řádu templářského a zeman ilerenský, Gorgon, jsem se rozhodl z dobré vůle a přívětivé křesťanské morálky na žádost zástupců lidské rasy níže jmenovaných, poskytnout prostory ke shromáždění, na kterém by měly být projednány důležité záležitostí lidského pokolení, vycházejících z nepříznivých věšteb a znamení, jež se v posledním měsíci ukázaly kněžím mnohých náboženských směrů v naší zemi.Bůh je nakloněn vašemu záměru a sám doufám, že se dostaví všechny klíčové osobnosti.Sraz je plánován na devatenáctou hodinu odpočinkového dne, tuto neděli, v zasedací místnosti ilerenské tvrze.Senešal řádu rytířů templu a zeman na Ilerenu Gorgon
Rytíř řádu templářského Bořivoj
21.05.09, 17:26 odkaz přidal(a) Nessie
obrazek
Výprava
Na moři zuří obrovská bouře.
"Kormidelníku, snažte se držet náš kurz!" zařičel kapitán v okamžiku, kdy zaburácel hrom.
"Buďte opatrný kapitáne Santiago."
Kapitán se rozhodl pořádně napnout plachty, protože ikdyž je zastihla bouře, tak jim vítr vál do zad. Chtěl této situace využít.
Moře si s lodí si s lodí pohrávalo jako s papírovou hračkou. Nevěděli, zda se jim podaří přežít, ale i přesto doufali. Oba byli promočeni až na kost, vlny se co chvili přehrnuly přes palubu.
Není možné určit jak dlouho to trvalo.
Santiago otevřel oči a díva se na blankytně modré nebe.
"Asi jsem v ráji." pomyslel si.
Pomalu se posadil a rozhlédl se. Žádný ráj kolem sebe neviděl, ale skutečnost, že hrozivou bouři přežil.
"Nicolasi?"zachraptěl.
Od kormidla se ozvalo slabé "tady jsem". Santiago k němu pomalu přešel.
"Jsi v pořádku Nicolasi?"
"Ehm. Já...Ano, jsem. Omlouvám se kapitáne, že jsem ..... zklamal." díval se provinile do podlahy.
"Prosím tě, co blázníš? Za co se mi omlouváš?"
"No, nepomohl jsem vám. Dostal jsem strach o sebe a vás nechal vašemu osudu. Nejsem dobrý poddaný."
"Řeknu ti to jenom jednou a to teď. Nikdy jsi neudělal nic, proč by jsi mě měl zklamat. Naopak ti vděčím za svůj život, když si mě odtáhl na loď." Santiago se zahleděl do svých vzpomínek a posmutněl.
"Děkuji vám, kapitáne."
"Pokud ti nic není, dáme loď dopořádku a poplujeme dál."
"Ano, pane."
Škody na lodi se ukázaly být docela mizivé. Mohli dále pokračovat v plavbě.

Podaří se jim doplout k cíli, o kterém zatím jen sami sní?


21.05.09, 16:00 odkaz přidal(a) Fénix
obrazek
Krásné odpoledne.
Alhuzr se zahleděl do žáru odpoledního slunce a přivřel oči. Teplo slunečních paprsků prostupovalo jeho tělem a on se po dlouhé době zase usmíval.To by mohlo jít. Proč mne to jen nenapadlo dřív. Aessei a Magmimt pojďte sem za mnou. Zakřičel kamsi přes rameno. Mám plán a chci se o něj s vámi podělit.Aessei pohlédla na Magmimt a ukázala k východu z budovy. Půjdeme? Magmimt přikývla a potichu dodala Jsem ráda, že to toho mrzouta už částečně přešlo. Jsem zvědavá, co nám chce. A následně vykročila za Aeseei, vstříct slunečním paprskům.
Alhuzr počkal ještě několik vteřin, zhluboka se nadechl a spustil svůj připravený monolog. Jak víte, lidé se již dvakrát nezůčastnili turnaje a mne to rozčílilo. Aessei přikývla zatímco Magmimt se pousmála. A tak jak víte, teď jsou v mé nemilosti. Hořce se pousmál a přelétl pohledem z jedné na druhou.Ale všeho dočasu. Dám jim šanci získat zpět moji přízeň. Stačí aby se zformovala skupina alespoň 10 lidi a nastřádali deset tisíc zlatých minci a pak mne jejich vůdce vzdal čest, tak jako ji vzdal tobě Magmimt, ten tvůj Nasir. Ale Alhuzre, co když se těch lidí sejde víc a budeš mít více skupin?Nesměle prohlásila Magmimt za souhlasného přikyvování Aessei. Přeci nechceš, aby proti elfům a barbarům soupeřilo více skupin lidí. To by nebylo fér. Život jaký vedou není fér, ale neboj se proti vám postavím jen jednu skupinu a to tu, která se mi bude nejvíce zamlouvat a získá zpět moji důvěru. Dobrá tedy. Přikývla Aessei S tím souhlasím, ale v tom případě Ti nebude vadit Alhuzre když dalši kolo bude jen mezi barbary a elfy. Alhuzr se hluboce zamyslel a po několika minutách přikývl na souhlas. Dobrá tedy pokud souhlasíte vy i já souhlasím s vaší podmínkou Magmimt kývla na souhlas následně pokynula Aessei a vydala se zpět do chladna budovy. Vstoupila do chladivého stínu, oslepena sluncem přehlédla jakýsi předmět na podlaze. Ten po jejím nakopnutí s drnčením odletěl pod stůl, kam se pro něj Aessei sklonila. Tak co říkáš na turnaj jen mezi námi? Magmimt souhlasně přikývla.Co bych říkala popřeji ti hodně štěstí. Ovcí sice barbaři neměli mnoho, ale teď by se mohli polepšit. Aessei se pousmála. A mne právě napadlo o čem bude další kolo turnaje ...

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist