Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

28.05.10, 13:29 Imer odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Novinka v Imer
Já Herndall Selvir oznamovat,že město Imér dát každá liďák,elf co přihlásit se do Imer malá dárek.
Pro silná barbar mít město přichystané některé z neobydlených barák na měsíc zdarma.
Nebát se a přijít za Já a dozvědět se víc.

Herndall Selvir
27.05.10, 19:32 odkaz přidal(a) Seeker
obrazek
Amulet X.
Ruka v kožené rukavici se zvedla od uzdy a zaťatou pěstí utvořila známý signál. Dupání koňských kopyt po dřevěném molu se rázem zastavilo a modré pláště jezdců se již nevzdouvaly tak, jako při poklusu.
"Vojáci, změna plánu." řekl velící a dramaticky se odmlčel.
"Macros je příliš mocný na to, aby zůstal na svobodě," pokračoval, zatímco si sundával rukavici "a příliš hloupý na to, aby moci využil. Jedním neohrabaným rozhodnutím nás všechny zahubí. Do příjezdu Phyristijských bude pod dohledem." zakončil svůj výklad uhlazením pěšinky.
"Vojáku, sundej plášť a vrať se tam. Jakmile... "
"... Troubení rohu je signál. Až zazní, vyrážíme."
Zanedlouho se stali pobití skřeti, rozesetí po Lewanském přístavu, němými svědky dalšího boje.

***

Dveře se otevřely a do místnosti pronikl řezavý severský mráz.
"Pane, zvěd je zde," ohlásil voják v modrém plášti. "Mám jej pustit na dvůr?"
"Udělej to. A přines žold, ať neumísim lozit nahoru," rozkázal jeho nadřízený, uhlazujíc si pěšinku. Potom se rázným krokem vydal na dvůr.

***

Plápolavý plamen svíce osvětloval postavu modropláštníka stojícího u stolu. Ten očima přelétl svitek ještě jednou; zaměřil se přitom na slova nejednota, zmatek a především na žádná stopa po knize ani Macrosovi. Na jeho rtech se objevil sporadický úsměv.
"Věci se nevyvíjí podle plánu. Nevyvíjí se však ani špatně." řekl stručně modropláštník a spokojeně sroloval pergamen se zprávou od zvěda. Rukou pokynul opodál stojícímu vojákovi, aby zvěda odměnil o měšec se zlatem.
"Dej ho sledovat. Pokud to bude hrát na obě strany, zbav se ho."
25.05.10, 21:52 odkaz přidal(a) Dyzzi
obrazek
Dodatečné oznámení o vznik cechu
Na vědomost se dodatečně dává, že osmnáctého dne čtvrtého měsíce roku deset vzniklo vojenské uskupení thyriských občanů zvané Pospolita, v jehož vedení jest Rafael de Chapa.
25.05.10, 21:25 odkaz přidal(a) Dyzzi
obrazek
Vznik cechu
Jednoho dne, když bohové ještě nezasahovali do lidských věcí, tedy ne moc okatě. Velký bůh hromu Perun začal přemýšlet. Měl rád, když v něho lidé věřili a uctívali ho. Poslední dobou však už lidé nevěřili ničemu. Jak tak dumal, uviděl najednou sedět na zemi nějakou smutnou dívku. Byla to kněžka Juuti i přistoupil k ní a začal k ní promlouvat o sobě a o pomoci a ochraně, kterou poskytuje svým zastáncům. Juuti se to líbilo a přislíbila Perunovi, že jeho víru rozšíří. A tak se také stalo, našla skupinu lidí, kteří s tím souhlasili a začali vyznávat pradávnou víru slovanskou…. A tak vznikli Slované, cech jenž sídlí na území Havantu.
24.05.10, 23:01 odkaz přidal(a) Seeker
obrazek
Amulet IX.
Větřík lehce vanul od moře. Malá skupinka stála před bránou v Ilerenu. "Hej hola hospodo!" Odpověd se dostavila vzápětí. "Tady není hospoda." Brána se pomalu rozevřela a vyšel rytíř společně se svým doprovodem.
Vůdci obou skupinek se pozdravili. "Tak tedy k věci : co uděláme s truhlou? Myslím že ji budem muset přemístit." Shangallar přikývl. "Dobrá dáme ji do Andoru, do síldla starosty...." Po skončení rozhovoru se skupina tryskem rozjela k portalu a dál po smluvené trase. Shangallarova skupina zůstala u truhly pro případ, že by se opět začli kolem ní množit zplozenci temnoty.

Po chvilce se Shangovi rozblikal v mošně krystal, byl to Bořivoj. "Shangu, pojďte nám pomoc, útočí na Nás." Padlo několik povelů a skupinka vyrazila za bitvní vřavou do hraničního města.
Následovala urputná řež. Hrdinové padali pod náporem skřetů ale díky schopným lečitelům se vždy rychle postavili na nohy. Boj trval téměř dvě hodiny. Po boji byla provizorní palisáda v troskách. Brána do hradu vyražená a v přístavu plavala hromada skřetích těl a trosky jejich lodí.

Boj utichl, když posledni ze zlobrů zmizel v oblačku kouře,když misto knihy našel jen prazdnou věž. V Ilerenu zůstala jen mála skupinka. Císařští a Praetoriani. "Musíme knihu střežit a třeba i zničit... Né musíme ji odvést mágům na ostrov ti budou vědět co sní..." Hlouček vytrhl jeden zbrojnoš, Lewan je v ohrožení pořebujeme Vás tam. Skupina tedy vyrazila k Lewanu ale jen Shangallar a Bořivoj společně s Amem zamířili do Andoru pro truhlu s knihou. Tu naložili a odjeli do elfího města.

Když tam přijeli bylo po boji. Začal se probírat další postup v této záležitosti. A také se podtvrdila jistá doměnka. Kniha nebyla v truhle. Opět byla v rukou Macrose. Ten ji patrně získal pod vlivem náhrdelníků, který ho donutil pozvednout meč i proti svému přítely. Ale vše dobře dopadlo. "Musíte najít Zedda..." Prohodil Macros a poté se zhroutil na lavičku.
Dobrodruhové se rozjeli hledat Zedda do podzemních kobek skřetů, kde by se mohl nalézat. S Macrosem zůstalo jen pár lidí. Když se však od vůdce vojáků preatorie ozvalo "HEJ ELFE DEŠ S NÁMI A DEJ SEM TU KNIHU! VOJÁCI ZBYTEK POBIJTE!", zavladla panika. To už Shang na nic nečakl a namířil si to do lesa krokem ne podobným sprintu. Za ním uháněl jen jeden voják, kterýho paralyzoval a stáhl se. Dále byl děj velmi zmatený někteří hledači se vrátili a teď začli pátrat po Preatorii a Macrosovi Preatroie hledala Macrose, který jim utekl.
Celé tato záležitost skončila v Ilerenu před rytířem. Preatoria se snažila vše urovanat avšak je zřejmé, že slodovala vlastní cíle. Poté byla porada ukončena, roztžka však stále trvá. Ochránci knihy začli být nejednotní a proto se mějte na pozoru komu věříte!

sepsal kapitan Shangallar
24.05.10, 17:25 Andor odkaz přidal(a) Herndall Selvir
obrazek
Válka Cechů
Já Herndall Selvir dávat na vědomí,že uspořádat Válku Cechu,kterou před dávná doba vymyslet Nakrul Greg Wart.
Válka se uskutečnit v neděli dne třicátého tohoto měsíce.
Z celého cechu moct válčit maximálně jen pět člověk,a zápisné stát sto žluťák.
V turnaji být omezená počet lektvar, deset lektvarů silné obnovy,deset silných léčiváků,deset silných osvěžujících lektvarů a jedna kamenná kůže.
Den turnaje bude uzavřen celý Imér,vstup do Iméru budou mít pouze cechy které se zapojí do turnaje.
Přihlášky vhazujte do schránky před brány sídla kmene Kulgur.
Ostatní podrobnosti a ceny které moct získat se dozvědět až před zahájením turnaje.

Herndall Selvir
24.05.10, 11:27 odkaz přidal(a) Dyzzi
obrazek
Kontrola obchodníků
Po dlouhé době sem provedl opět kontrolu všech obchodníku v naší zemi. Většina obchodníků se o obchody krásně stará a doplňuje sklady, za což chválím. Našli se tu ale i tací, kteří svoje obchody zanedbávají, a těm jsem byl donucen obchody zabavit.
Jsou to:
Tuláci, Andor- Sklad alchymie, tesařství, písařství a chovatel
Krejči v Andoru, majitelka Evel - Zabaven
Keltský obchod v Andoru- Zabaven
Thyris alchymista, majitel Anaricibus- zabaven
Thyris alchymista, majitel Gimli - zabaven
Lewan řezbář, majitel Bengalor - zabaven
Kulgur, imer - krejčovství, chovatel -zabaven
Orbis, Havant - zabaven
Majitelé těchto obchodů/ skladů se mohou přihlásit o svoje věci, vhozením svitku do schránky u císařského hradu, které jim po dohodě budou pod určenou pokutou vráceny.

Císařský kontrolor Ondřej


21.05.10, 22:31 Andor odkaz přidal(a) Rytíř Bořivoj
obrazek
Rada mágů
Na sobotní osmou hodinu večerní svolávám na Ileren do pevnosti templářských rytířů k poradě arcimágy jednotlivých cechů, klik, klanů ,sekt a dalších andarijských spolků.
Bude se jednat v závažné věci, která ohrožuje celé naše společenství.
Poradu zahájí pan Yago Walldezz

Bořivoj, z Boží vůle rytíř Andarijský a rytíř Řádu Templářského

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2021 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist