Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

15.02.11, 22:08 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Novinky v Thyrisu
Rád bych dal na vědomí, že s mým příchodem se v Thyrisu změnilo nebo v brzké době změní pár věcí:

Jsou to například ceny pronájmů ve městě. Ceny jsem v tuto chvíli nastavil zhruba tak, aby byly vyrovnané v závislosti na velikosti pronájmu. K té příležitosti jsem bezúhonným obyvatelům města, dle toho jak hodnotím jejich působení ve městě připsal několik set hodin nájmu navíc.
V tomto směru odměňování obyvatel města bych rád pokračoval i nadále, tudíž pokud si myslíte, že by jste zasloužili výhody jako prodloužení nájmu, jeho zlevnění, nárok na důlní šachtu, nebo její zlevnění, zanechte svitek ve schránce vedle banky nebo mne navštivte v Městské kanceláři.
Rovněž bych rád připomenul, že jakýkoliv občan Thyrisu má přednostní právo na užívání veškerých městských statků před neobčanem, ať se jedná o pronájem, ohrádku, stáj, nebo důlní šachtu.

Zřízení městské kanceláře
V horním patře naší krásné banky jsem se rozhodl zřídit městskou kancelář, kde bude možné zastihnout mne nebo další hodnostáře města. Já budu v kanceláři k zastižení každou středu a neděli ve večerních hodinách. O tom, že jsem k zastižení budou informovat trubači.
Budu k dispozici k projednání jakýchkoliv záležitostí města, i podání žalob a udání.

Pomozte obnovit Thyrisské království!
Vždy v neděli v sedm hodin večer bude dotováno přihlášení do města Thyris. Kdokoliv bez rozdílu rasy se přehlásí do Thyrisu z jiného města, Thyris mu uhradí plnou sumu potřebnou pro přehlášení.
Dále dle možností dostanou noví obyvatelé nájem na tři týdny zdarma, snad i se základním vybavením.

Konkurz na heroldy
Město Thyris dále vypisuje konkurz na obě pozice heroldů. Zájemce o funkci musí být bezúhonným občanem Thyrisu lidské rasy. Zájemci nechť vhazují přihlášky do poštovní schránky vedle banky. Přihlášky vyberu za tři dni od dnešního dne, tedy v pátek. Další informace naleznete během víkendu zde.

Město Thyris poptává
... základní vybavení pronájmů: truhly, skříně, stoly, postele. Řemeslník který obdaruje město nábytkem bude mít možnost získat výhody v podobě zlevněných nájmů nebo přednostního využití šachet, pronájmů, či obchodů.

Uvazování koní
Rád bych upozornil, že v okolí portálu je ze zákona zakázáno na dlouhou dobu uvazovat koně, ať už jezdecké nebo nákladní. Koně uvázané na nevhodném místě budu nemilosrdně posílat do salámu!!

Starosta Zaldur
14.02.11, 23:21 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Nařízení o uvazování koní
Dnes v podvečer byla na pláži spatřena neznámá bytost, jak drásá jednoho z uvázaných koní. Proto v zájmu všech občanů nařizuji, aby nikdo nenechával koně na nehlídaných místech. Povoleno je jejich uvazování před vlastními pronájmy nebo v hlídaných městských stájích na náměstí. Toto nařízení platí nejen pro Lewanské občany, ale i pro všechny návštěvníky Lewanu.

Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu
13.02.11, 18:45 odkaz přidal(a) Hestie
obrazek
Konec
U brány stála dívka s košíčkem v ruce, v němž byly naskládány měšce se jmény účastníků. Jen malá odměna. Doufala, že se přeci jen pár hrdinů dostaví. Nečekala dlouho.

Dnešním dnem byl ukončen multiturnaj z důvodu odchodu pořádajícího GM. Všem zúčastněným děkujeme za snahu a čas strávený plněním úkolů.
13.02.11, 11:00 odkaz přidal(a) Hestie
obrazek
Rituál
Konečně, pomyslela si, když se zaslechla zvuk zavírajících se dveří a cvaknutí zámku. Otočila se k barbarce. Nepotřebovala znát její jméno. „Chyť ji!“, mírně kývla na sluhu a s nezájmem sledovala, jak se snaží vyprostit z jeho sevření. Z hraběnčiných úst se začaly ozývat slova neznámé řeči. Pevněji stiskla podivnou zbraň ve své ruce. Dokončila první část rituálu. Vyprostila dívčinu ruku ze sevření sluhy a nelítostně zaryla nástroj do dlaně.

S ledovým klidem sledovala, jak z dívčiny ruky odkapává krev. Zvláštní pohár se pomalu naplňoval krví. Pokračovala v odříkávání cizích slov. Teď. Tvář se jí pokřivila v krutém úsměvu když se krev v poháru se vyčeřila.

„Odtáhněte ji!“, rozkázala ledovým hlasem. Oba přiskočili k ležící dívce zhroucené na zemi. Otočila se ke stolu s knihou. „A zařiď ať mlčí!“ vyštěkla.
12.02.11, 00:26 Havant odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Přátelské posezení
Tímto svolávám všechny cechmistry a hodnostáře měst, aby se neprodleně dostavili do Havantu do sídla starosty o osmé hodině večerní dne 15. tohoto měsíce, s doprovodem.


Aishlyn, starostka Havantu
11.02.11, 22:00 odkaz přidal(a) Hestie
obrazek
Výzva pro účastníky multiturnaje
… Listy v korunách stromů šeptají poselství…

Účastnící multiturnaje nechť se dostaví tuto neděli v okamžik, kdy se slunce dotkne obzoru (18:00 hodin), k místu zvanému Severní brána …

… Zbytek slov zanikl v šumění větru…
10.02.11, 11:11 Havant odkaz přidal(a) Starostka Aishlyn
obrazek
Přihláška
Vyzývám zájemce o heroldovu šerpu, aby vhodili svitek se svým jménem do schránky u sídla starosty, na ostrůvku. Kandidát musí být občanem Havantu a nesmí být stíhaný v jiných městech. Čas do přihlášení se máte do 23.dne tohoto měsíce.


Aishlyn, starostka Havantu
09.02.11, 20:32 Thyris odkaz přidal(a) Starostka Mashell
obrazek
Starosta Thyrisu
Na vědomost se dává, že dnes v podvečer Rada města Thyrisu jednomyslně zvolila novým starostou pana Zaldura. Přeju mu hodně štěstí, ať se mu daří a ať Thyris pod jeho správou vzkvétá.

Mashell

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist