Aktuální dění Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

10.09.10, 16:46 Ileren odkaz přidal(a) Zeman Gorgon
obrazek
Průzkumná akce
Na popud Rytíře Bořivoje tímto svolávám veškerý lid na průzkumnou akci, která se uskuteční ve středu ve večerních hodnách. Poslové nám doručili zprávu, že v okolí Ilerenu je zvýšená aktivita nemrtvých a démonických bytostí. Půjde o průzkumnou výpravu a pokusíme se vyhnout přímému boji a zbytečné pozornosti. Pokud se chcete zúčastnit, berte na vědomí že výsledek mise může záviset i na tom jak dobře budete vidět, oblečte se proto nenápadně. Shromáždění začne o půl osmé.

Gorgon, z Boží vůle senešal svatého řádu rytířů Templu a zeman Ilerenský
09.09.10, 14:25 odkaz přidal(a) Dyzzi
obrazek
Poselství
Posel ebenové pleti se vyhoupl na černého koně a prudce ho pobídl. Jeho tmavý plášť splývá s okolní tmou. Do nočního ticha je slyšet dusot kopyt.
Bořivoj zamyšleně hledí do míst kde ztratil jezdce z očí. Snad všem doručí poselství včas.
V pátek o sedmé večerní se opět sejdou, tam kde posledně jejich hlasy zněly přísahou.
07.09.10, 18:47 odkaz přidal(a) Nessie
obrazek
Útok z hlubin
Nedoufali jsme, že se nám podaří sehnat dostatek žoldáků, kteří nám pomohou zabít tu mořskou příšeru - hydru, ale nakonec se to podařilo. Lektvar na tu potvoru naštěstí fungoval. I když bychom mohli oslavovat, nemůže to být taková oslava, jaká by byla, když by přežili moji bratři. Budu proto držet smutek a až za pár dní zkusím prozkoumat to hydří srdce. Bratři moji, odpočívejte v pokoji.


z deníku Fastara
07.09.10, 14:18 odkaz přidal(a) Dyzzi
obrazek
Beseda pro občany Andoru.
Občané císařského města Andoru, tímto vás zvu na shromáždění a k účasti besedy, ve které bude projednávána změna města, kde samotný občan může podat návrh k lepší budoucnosti a života ve městě. Beseda se uskuteční v pátek 10. 9 kolem 6 hodiny večerní na venkovním divadle.
Podepsán starosta Erastes.
06.09.10, 21:40 Havant odkaz přidal(a) Starosta Upadlik
obrazek
Neznámá bytost
Tímto dávám nevědomost, že v Ilerenu dnes večer byla spatřena bytost, která se vynořila z moře. Tato bytost měla pět hlav, dlouhý ocas a slizké tělo. Byla velice agresivní a povolala si k boji obří posly vody, kteří ovládali kouzla z materie. Tuto zprávu mi donesla skupina lidí, které tato bytost napadla při trénování.

Správce Havantu, Upadlik
05.09.10, 20:09 odkaz přidal(a) Dorothea
obrazek
Výsledky Androských voleb
Vážené dámy a vážení pánové.

Je mi ctí Vám představit nového starostu města Andor, kterým sa stává pan Erastes s počtem 54 hlasů. Přejem mu, ať se mu ve funkci daří a nechť přinese našemu městu čest a slávu.
Slečně Rii el Moor přejeme v budoucnosti více štěstí. Bojovala statečně a dosáhla krásného počtu 44 hlasů.

Podepsán zástupce císařského úředníka Ervyn
05.09.10, 17:10 Andor odkaz přidal(a) Nerdanel
obrazek
Zprávy z císařského města Andor
Dnes od 18 hodin se konají Andorské trhy. Město Andor vyprodává sklady zabaveného zvířectva.
Daně města Andor upraveny na 25 zlatých.
Císařské město Andor hledá architekty s vizí o konečné přestavbě města. Odměna za práci zaručena.
Úprava zákoníku císařského města Andor – doplněny informace o platnosti zákonů v různých částech území císařského města Andor.
Vy kteří jste vhodili do schránky u Andorského soudu svitky obsahující údaje o vám odcizených věcech zlodějkou Arakis, můžete přijít ony věci vyzvednout k sídlu heroldů města Andor. Vydávat je budu osobně, v případě že mě nenaleznete, použijte komunikační krystal u portálu uprostřed prvního náměstí císařského města Andor.

Rozsoudce Jaako
05.09.10, 14:10 odkaz přidal(a) Seeker
obrazek
Amulet XI
4.yavanië, rok králíka

Myslela jsem si, že dnešní večer bude opět poklidný. Ale opravdu jsem se spletla. S pocitem dobře vykonané práce jsem se, ve slabém světle již zapadajícího slunce, vydala odevzdat pár svitků panu Finwesovi. Když jsem ale vstoupila do našeho sídla, zaslechla jsem ze shora podezřelý šramot. Tiše jsem tedy vystoupala po schodech. A co to oko mé nespatřilo! Věci na stole byli rozházené! Váleli se i po zemi a dveře na balkonek vyražené! S překvapením jsem se začala rozhlížet. Jaký šok to pro mne byl, když zpod stolu vyskočila ta špína skřetí! Opravdu nezahálel a ještě na mě začal křičet, ať táhnu! Taková opovážlivost! Nemohla jsem dopustit, aby po naší podlaze šlapalo něco takového. Ošklivého, špinavého. Ovšem mé slabé síly na něj nestačili. Buď mi jedinou útěchou, že jsem ho aspoň stihla praštit svojí holí do té jeho obludné hlavy! Naštěstí mi Lewanská léčitelka, s milostí naší paní, pomohla vstát. Svým křikem se mi podařilo i zavolat pana Finwese, který byl naštěstí nedaleko. Rychle jsme doběhli zpět do našeho sídla. Toho špinavého skřeta jsme tu už bohužel nezastihli. Nejspíš našel, co zde hledal. Po chvíli se mi podařilo probudit omráčeného pana Andira. Byl však z toho všeho natolik otřesen, že jsem ho musela poprosit, aby si raději odpočinul. Drakobij ale střet s tou špínou nepřežil. Nechť se mu u paní Nistry daří lépe. Pan Finwes se začal rozhlížet po škodách, co nám tu ten špinavec způsobil a já se raději šla podívat po okolí, zda ho ještě někde nechytnu. A paní Nistra mi opravdu přála. Po cestě jsem potkala narychlo přivázaného koně. Tak jsem se vydala tedy tím směrem. Nedaleko leželo tělo nějaké elfky. Chtěla jsem jí pomoci vstát, ale přiběhl někdo jiný. Byli si dosti podobné, tak je možné, že to byla její sestra. O kousek dál jsem zahlédla odlesk zbroje. Pár lidí tam právě skolilo několik skřetů. Pan v měděné zbroji mi stihl povědět, že jeden ze skřetů vykřikoval něco o naší smrti. Nebyl ale čas na rozmluvy, protože o kousek dál vyskákalo několik dalších skřetů. Podařilo se mi zahlédnout i tu špínu špinavou! Nějakým způsobem ovšem utekl. Ale já si ho najdu! A pak mu omlátím hůl o tu jeho hlavu! Opustila jsem tedy skupinku, abych vše vypověděla panu Finwesovi. Po chvíli rozhodl, že nám nesmějí za žádnou cenu uniknout. Při ohledávání místa jsme usoudili, že stopy vedou na východ. Vydali jsme se tedy tím směrem. Mrtvý jelen nám dal za pravdu, že skřeti museli jít tudy. Hnali jsme koně dál, ale cestou jsme potkali klidného jelena. A to nás trochu zmátlo. Prohledávali jsme les a nic nenaznačovalo, že bychom mohli najít další stopy. Paní Nistra nám ale dala znamení. Párek orlů se strachy choulil u skály a na cestě, která vede do Andoru, leželo několik okousaných skřetích kostí. Jeli jsme tedy po cestě dál na východ. Pan léčitel nám také poradil, že utíkali dál po cestě a skupinka, kterou jsem už potkala v Lewanu, je pronásledovala. Poděkovali jsme mu, než se strachy schoval v lese, a tryskem vyrazili za nimi. Po chvíli jsme je našli, když zrovna bojovali s několika skřety. Ti po chvíli padli. Přidali jsme se tedy ke skupince. Cestou nám vypověděli, že skřeti hledají nějaký kámen a ještě něco málo o jeskyni v horách. Na víc řečí nebyl čas. Stalo se totiž něco, co asi většinu dost vyděsilo. Mne rozhodně ano. Na chvíli se objevoval podivný stín či snad přízrak. Pak znovu zmizel. Potkávali jsme po cestě již mrtvé skřety. Vypadalo to, jako by to z nich vysávalo život. Bylo to dosti nervy deroucí putovat kolem mrtvol, aniž bychom věděli, co je zabilo. Přízrak nás nakonec dovedl ke skřetí jeskyni a zmizel uvnitř, aniž by se ho skřeti snažili nějak zastavit. Zašli jsme se tedy probíjet jeskyní. Boj to byl jistě vysilující. I dělo si na nás připravili! Na konci skřetí jeskyně se černal portál. Trochu s obavami jsem do něj ale musela skočit. Vynořili jsme se na podivném místě plném skřetů. Neměla jsem moc čas se rozhlížet kolem. Když tu náhle jsem zaslechla volání pana Finwese. A co jsem to spatřila?! Nebohý Zedd ležel přivázaný na skřipci. Nevypadal vůbec dobře. Elfka ho opatrně odvázala a spolu jsme mu trochu obvázali zranění. Podařilo se mu do úst nalít aspoň léčivý lektvar. Po něm se trochu probral. Ale měl dost síly, jen aby řekl, že se skřeti špinavý nesmějí dostat ke kameni. Hlavou mi začali probíhat myšlenky, co toho chudák asi musel prožít. I hněv mne na chvíli naplnit, že toto paní Nistra vůbec mohla dovolit. Ale nebyl čas nad něčím přemýšlet dál. Portál se začal rozpadat. Opatrně pan Finwes vzal pana Zedda na rameno a vyběhli jsme ven. Bylo to tedy jen tak tak. Společně jsme vytvořili provizorní nosítka. Každý z mužů, jejich jména bohužel neznám, je chytl na jedné straně a pomalu jsme se vydali ven. Cestou však nadávali, jak je pan Zedd těžký a tak podobně. Měl je za to ten špinavec taky připálit! Dokonce chtěli i odměnu! Vidíš má paní, kam až jsou lidská srdce schopna zajít. Raději jsem přivedla svého koně a podařilo se nám nosítka za něj přivázat. Bezpečně sem dorazila zpět do Lewanu a pana Zedda opatrně odtáhla do našeho sídla. Pan Finwes již potom přinesl postel a společně se nám ho podařilo uložit. Nyní však musím myslet na onen kámen. Co je zač? Ani nevím. A podařilo se jim ho opravdu získat? Také nevím. Teď mi zbývá jen setrvat v motlitbách k paní Nistře, aby nás ochránila před tou špínou a také se podařilo vyléčit pana Zedda. A slibuji naší paní, že já se o něj postarám, jak jen bude v mých silách.

z deníku Alcine

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2020 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist