Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

12.07.11, 15:20 odkaz přidal(a) Ordenor
obrazek
Čas na zábavu
Bylo pravé poledne. Podivné stvoření oděné do roucha, které se lesklo mnoha odstíny modři, zvedlo svůj pohled z osamoceného lidského domku a podívalo se na oblohu. Je čas na zábavu, zamumlalo si pro sebe a vyrazilo k domu, který již nějakou chvíli pozorovalo. Z podrostu za ním se líně vynořily tři obrovské modré oči a jaly se následovat svého pána. V okolí domu nikdo nebyl. Zbývalo ještě necelých deset metrů k domu, když tu stvoření udeřilo svojí vyřezávanou holí prudce do země. Ozvala se obrovská rána. Místo vchodových dveří zela obrovská doutnající díra. Zevnitř se ozvaly výkřiky a dětský pláč.

Stvoření prošlo dovnitř domu, zatímco své následovníky nechalo venku. Nasálo pach kouře, vznášející se uvnitř, a usmálo se. Podívalo se na početnou rodinu, která očividně ještě před chvíli obědvala. Děti se choulily strachy v koutě, zatímco jejich otec mezitím stačil popadnout sekeru a chystal se bránit. Stvoření se na něj upřeně zadívalo. Ale to se dělá? Takhle vítat hosta? S tou sekerou bys mohl někoho zranit, pravilo sarkasticky stvoření a opět prudce udeřilo holí do země. Ohnivá koule proměnila sekeru v doutnající oharek a ošklivě spálila ruku, která ji držela. Pro příště už si budeš pamatovat, jak jednat s hosty. Na důkaz svojí zdvořilosti a dobroty se ti i představím. Mé jméno je Quarazom. Jak se jmenuješ ty? J-j-já js-sem D-D-Doryl, zakoktal se muž. Takže, Doryle, abych nás oba nezdržoval, chceš žít? Muž rychle přikývnul. Dobře, v tom případě ti dám jedinou možnost. Odevzdej mi tři své děti, jinak všichni zemřete. Ne! V žádném případě. Radši zabij mě, ale mé děti nech žít! vykřikl muž. Quarazom se na něj zadíval a pokrčil rameny. Smůla, svoji šanci jsi dostal. Naposled udeřil holí do země. Obrovský výbuch rozmetal dům po okolí.

Uprostřed kráteru stál Quarazom a kolem něj se vznášeli tři jeho následovníci. Zajímavé, že na to nikdo nikdy nepřistoupí. Pokčil rameny a nasál vzduch: Mám rád pach spáleniny a krve. Vzduch najednou zhoustl. Pohyb byl najednou příliš namáhavý. Vše kolem se roztočilo a rozmazalo. Zavřel oči. Když je znovu otevřel, byl úplně jinde. A jindy. Když spatřil své dva kolegy, pochopil ihned co se stalo. Správné místo, pravil. Špatný čas, dopověděl za něj Setam. Při pohledu na ty dvounohé červy kolem se musel Quarazom usmát. Tady bude zábavy mnohem víc.
11.07.11, 13:51 Thyris odkaz přidal(a) Starosta Zaldur
obrazek
Prosperita, Bezpečí, Soudržnost!
To je Thyris, Perla Jihu!

Toužíte po bohatství a slávě? Máte své sny a své cíle? Chcete žít své sny a být hrdí na sebe a na vše kolem? Chcete být součástí historie a stát se nesmrtelnými v příbězích a legendách? Máte chuť a motivaci udělat něco pro své město? Chcete žít na úrovni v krásném a dynamicky se rozvíjejícím městě?

Pojďte bydlet do Thyrisu!

Kdokoliv je přihlášen v jiném městě má šanci to změnit. Ať už jste z Andoru, kde se o bezpečnost starají odrzlí lapkové a městská správa naprosto selhává v zabezpečení města. Nebo jste z hnojem zapáchajícího vidláckého Havantu či snad z Lewanu – města veverek a jeřábů? Nebo dokonce ze šmíráckého Imeru – oči všude?! Nevadí! Thyris vás přijme s otevřenou náručí a ještě zaplatí celý poplatek za odhlášení!

Staňte se vy sami součástí jednoho velkého celku. Staňte se součástí Thyrisu! Vyhledejte Tribuna nebo Konzula, od nich získáte finance na přehlášení a navíc vás osobně uvítají ve městě.

Nový přistěhovalci lidské rasy mají navíc možnost čtrnáctidenního nájmu zdarma, jejich pronájem jim bude vybaven nábytkem z městského skladu. V naší velkorysosti jsme také dále vybavili čtyři pronájmy na předměstí pro začínající dobrodruhy. Těmto pronájmům byl snížen nájem na pouhých pět stříbrných denně, navíc byly všechny vybaveny základním nábytkem: postelí, stolem, dvěma židlemi, truhlicí a skříní. Stejný nábytek byl umístěn i do pokojů v hostinci, těm byl rovněž sjednocen – tedy většinou snížen – nájem.


Senát je tu pro Vás!

Senát lidu Thyriského – další z rarit a skvostů našeho města. Je to senát kdo vládne, jste to vy kdo vládne. Žádný falešný zkorumpovaný zástupce zvolený neviditelnými duchy, loutkami s kterými si hrají šedé eminence. Místo senátora může získat kdokoliv, stejně jako kdokoliv může před senátem prezentovat svoje požadavky!

Další zasedání senátu se uskuteční dne 24.7. v sedm hodin, jako vždy v horním patře Thyriské knihovny (za hlavní branou do leva a pak stále rovně).

Z vůle konzula Alkina de Serevina, vyhlásil Tribun Zaldur, Velmistr Kruhu
10.07.11, 22:46 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Pohádka na dobrou noc
Slunce ten den pražilo na střechy všech domů v Andoru. Starý řezbář, jehož krámek na Andorském přeměstí vlastnila jeho rodina uz 17 generací, právě pro svoje vnoučata vyřezával dřevěná zvířátka. Skrze popraskané rty si pobrukoval melodii a rytmicky podupával nohou. Byl by to další klidný, pomalý a zapařený den, kdyby právě do dveří nevtrhlo dvé grobiánů, kteří se na blíže nespecifikovaný popud rozhodli vyhladit část Andoru a připravit živnou půdu pro nemrtvou havěť.
No starouši, je čas zavřít krám. Stejně je krize a ty už dosluhuješ, no ne? řekl jeden z těch dvou, na rozdíl od další osoby muž, a pěchoval výbušňáky pod stůl.
Řezbářův pohled padl na dvouhlavňovou kuši, ktera lačně čekala pod protějším stolem. Mezi nimi byla ale celá místnost, takže by ho nejspíš zapíchli dřív než by vůbec stihl udělat dva vratké kroky.
Tak ať slouží, šéfe, rozloučila se druhá osoba, tentokrát žena, v níž rozeznal drowku. Než zabouchla dveře, hodila do místnosti odjištěný výbušňák. Vyřezávaná zvířátka nebyla jediná, koho rázová vlna v domě rozmělnila.
Podobný osud následoval i zbytek domů v předměstí. Někde si mysleli že to jsou jen koledníci, tak je pustili dovnitř, jinde si museli výpomoct paklíčem z výbušného lektvaru. Podstatné je, že všechno lehlo popelem. A z popelu povstali nemrtví.
Ale to už je, milá vnoučátka, jiný příběh. řekl nemrtvý řezbář a na čelisti bez rtů a kůže vyloudil úsměv. Úsměv na své kostlivé ratolesti.
08.07.11, 13:28 Havant odkaz přidal(a) Správkyně Jorini Laerion
obrazek
Pole
Vážení a ctění majitelé polností na území Havantském. Tímto vás vyzývám k ukončení veškeré zemědělské činnosti na Havantskcýh polích. Pod záštitou Správkyně Havantské vydávám nařízení které vás všechny zavazuje k tomu, že na vašich polnostech uskutenčíte poslední slizeň a nejpozději do nedělního poledne vaše pole sklizeny a půdu upravíte do stavu nezpůsobilého pro pěstování z důvodu ohrožení města krysami. Zákaz provozování pěstitelské činnosti bude platný do odvolání.
Dodávám že ten jehož pole nebude znehodnoceno do nedělního poledne bude zabaveno a majitel bude pokutován sazbou v hodnotě od 200 do 500 zlatých a bude považován za podvratitele města a dle toho bude i souzen.

Podepsán vlastní rukou Herold Seltyr Evelor
*přiložena pečeť Správkyně Havantu Jorini Laerion*
08.07.11, 11:06 odkaz přidal(a) Menhit
obrazek
Kosti ve sněhu
Křupající sníh pod jeho nohama byl zcela nový pocit. Nechladil ho, nevadil mu. Stejně ho sem jen poslala splnit úkol. Ty zrůdy ho zaujaly. Všiml si, že jich jsou tři druhy – malé různých druhů, střední se dvěma očima a potom velké, oko velikosti menšího medvěda. A všiml si, že jsou silné. Jejich kouzla mu ubližovala, ale ne tak jako človíčkům. A on jim... pomáhal? Došlo mu to, když mlátil holí asi třetí stvůru. Sledoval pomalu hořící domy a přemýšlel o tom, co mu říkala elfka. Nepatří tohle k přátelství? Měl by se jí zeptat? Nebo raději ne? Nohou obutou do sandálu šlápl na mrtvolu tvora a šel dál do města, jež má pomoci chránit. Zdroje jsou omezené, cokoli udělá zde je oslabí jinde. Pár lichů, temných rytířů stačilo pro první noc. Několik chromajzlů a mumií přibylo pro další. Když stál opět na věži tak věděl, že ty pocity jsou pořád stejné. Plnil úkol. Zapalovat nebo hasit, bylo to stejné, když to vedlo ke stejnému cíli.
07.07.11, 22:26 odkaz přidal(a) Balthazar
obrazek
Márna snaha
“Svet sa rúca. Každým okamihom sa blíži k neodvratnému koncu - zániku v plameni ohňa a zkazy.” - neznámy mních

"Dobré miesto, zlý čas", zavrčal Semat a prešiel pohľadom na obriu postavu démona stojaceho opodiaľ. Nedá sa nič robiť, budú musieť využiť situáciu a možnosti aké majú - keby aspoň tí červíci neboli takí paličatí. 'Toto je naše mesto, zmizni a nechaj nás na pokoji', kričia. Aké patetické. Očividne sa ich ilúzia nádeje na ubránenie mesta stále nevytratila. Nato, že sa už vyše mesiaca boja vystrčiť čo i len nos zpoza dverí im hrdinské reči nechýbajú, priam naopak - zakaždým svoj heroický prednes obohatia o nové, šťavnatejšie frázy. Ich osud záleží na tom ako si budú počínať v nasledujúcich dňoch. Najvyšší čas, aby sa o tomto "obchode" dozvedela aj druhá strana barikády - škoda len, že pálenie je taká zábava.
06.07.11, 23:43 Andor odkaz přidal(a) Starosta Numaron
obrazek
Lide andorský
Nejdříve bych vám rád předal něco z úst bývalého herolda Vulnuse Mothira, kterému bych tímto chtěl poděkovat za službu městu. A díky i heroldu Sortimu, který byl také městu přínosem. Noste je ve svém srdci s hrdostí a úctou za služby, které městu prokázali.
***************************************************

Rok jsem nad vámi držel ochrannou ruku, rok jsem se snažil o bezpečí vás i vašich dětí a blízkých. Nekončím v této činnosti, jen odevzdávám šerpu i stejnokroj, z důvodu zaneprázdnění, které mne očekává v následujících týdnech. Neostýchejte se přijít za mnou, kdykoli budete v nesnázích nebo potřebovat pomoc stejně, jako jste to dělali v dobách mé funkce. Zkontaktovat mne můžete přes krystal u Andorského portálu, druhý nosím stále u sebe.

Bylo mi ctí mít možnost vám pomoci či jen ulehčit cesty Andorem.
Bývalý herold: Vulnus Morthir
***************************************************

A dále bych k tomuto chtěl dodat, že novými heroldy Andoru jsou staronový Francis Drake a všem moc dobře známý cigán Dežo, pravým jménem Olaf - jako obyvatelé ho mějte pod dohledem, přeci - jen jeho pověst zatím nebyla valná a já se ji pokusím napravit.
Novým soudcem se stal pan Jindra, který doufám bude plnit svoji funkci řádně a svědomitě.
Ať sou tyto změny možná nepopulární rád bych ocenil, kdyby jste je respektovali a případně mi přišli osobně zdělit své připomínky.
S pozdravem, starosta Numaron
06.07.11, 21:12 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Svátek vysvěcení
Šestého dne měsíce sedmého, roku osm, tedy před třemi lety, byl vysvěcen oltář na Nistřině ostrůvku v Lewanu. Vzpomeňme si na tento den, kdy elfové vysvětili po dlouhých letech obsazení svaté místo Nistře, jejich bohyni.

Aran Finwes

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist