Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

23.01.12, 18:49 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Novinky Thyrské republiky
Perla jihu otevírá své pokladnice
Počínaje dneškem trvale zdvojnásobuji úrok peněz uložených v thyrské bance. Nyní tak čítá šest desetin procenta, což je o šest desetin procenta více než v jakémkoliv jiném městě Andarie. Přijďte i vy do Perly jihu výhodně investovat svůj kapitál. Thyrská republika zaplatí všem nově příchozím veškeré náklady spojené z odhlášením z jiných měst a bezplatně poskytne pronájem nového příbytku. Pro další informace vyhledejte kteréhokoliv Praetoriána.

Thyrský jarmark
V poslední den tohoto týdne vyhlašuji Thyrský jarmark, sněm všech řemeslníků a kupců z Andarie. Všichni, jenž mají zájem nakoupit nebo naopak prodat své zboží, nechť ve zmíněný den od šesti hodin navštíví Bazar hned za Hlavní thyrskou bránou. Krom stánků bude připravena také aukce. Jakmile bude vydraženo několik vybraných předmětů, můžete se pokusit vydražit své věci i vy.

Tribun Maxwel
22.01.12, 20:46 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Lewanské prohlášení
Slyště armády banditské. Lewan nebude poslouchat hlasy zločinců ani zrádců Andarijského císařství. Můžete se nazvat jakkoli, nikdy to však nesmaže vaši minulost a všichni kdo se k vám přidají budou tuto minulost a současnost sdílet s vámi!
Zkuste zničit Lewan, zkuste pokácet a spálit stromy, Hvozd povstane a zničí vás dříve, než kterýkoli elf stihne zakročit!

Nechť se každý postaví za svou stranu. K armádě elfů, k armádě spojenců, k armádě císařství. Nebo ať se přidá k armádě zločinců a sdílí jejich společný osud.
Vyzívám elfy Nistřiny, přidejte se k tomuto boji proti zbojnické armádě Zlořádu, dejte jim najevo, ze tu není vítaná! Neobchodujte s nimi, neb obchod je podporuje v jejich konání! Každý kdo se hlásí ke Zlořádu nezasluhuje života v této zemi! Připojte se k boji proti nim a společme je vymiťme z našich životů a zemí!

Vyzívám všechny na straně pravdy a spravedlnosti, nemějte s těmito zločinci slitování, dostanou-li se vám do rukou, nedejte jim již více možnosti k úniku!

Aran Finwes
král Lewanu
21.01.12, 17:07 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Mrtvý šat na modrém těle,
vrací se domů...

Mrtvolné vzezření
v písku má své místo,
tam ožívá,
tam zemře,
tam se rádo vrací v prach.

...a tam tleje
21.01.12, 16:47 Thyris odkaz přidal(a) Konzul Gibraen Artalius
obrazek
Výzva hledačům mrtvol
Večer uložil jsem se ke spánku. Na šibenici u banky jsem věšel mrtvolu. Když jsem vstal, našel jsem jen prázdnou oprátku na onom místě, lano od Alexie. Patřilo jistě jí. Na místě byl také nalezen pergamen s neznámým znakem. Na druhé straně pergamenu, na němž byla mapa, uprostřed stálo napsáno:

Kdo smění život s ďáblem,
vinu láka na druhé,
s duší její je již ámen,
tiše stéká voda na mrtvole,
kde listy ani nenapadnou,
a králíci řikají nashledanou


Pergamen byl přesně uprostřed přehnut. Vespod papíru byla linka a tam se chtěl asi podepsat. Místo toho napsal asi poučku, kam se podpis píše:
Od prostředka portálu čtyři kroky k sobě dej. Tak daleko od okraje mrtvola její bude.

Za tělo Alexie nabízím 200 měděných tomu, kdo mi její tělo přinese. Přinést jej můžete k citadele s přiloženám dopisem, ve kterém bude napsáno, kdo mi její tělo donesl a kde mu může být odměna předána, či kam se má předat, nebo může přímo navrátit tělo každému Praetoriánovi. Na znamění, že je tělo stále pohřešováno, bude na thyrském náměstí postavená šibenice.

Vlastní rukou sepsal Protektor Ilveth a kolektív.
21.01.12, 10:09 odkaz přidal(a) Ainar
obrazek
Probuzení Severu
„Hlupáci!” Prostornou síní se rozlehl nelidský smích. Od doby, co Quarazon a Regnum utekli s velkou částí jeho armády, neměl Setam dobrou náladu. Rozčilovalo ho, že nedokázali ocenit brilantnost jeho plánů a neuznávali jeho zjevnou nadřazenost. Vždyť nebýt jeho, hnili by dál ve svém vězení. Ve svém hněvu dokonce zapomněl, na lesk drahých kamenů a již několik týdnů pracoval na obnově své armády. Dnes mu zvědové donesli zprávu, že jeho bývalí společníci přišli o velkou část svých sil v boji u Ilerenu, a jemu se vrátila dobrá nálada. „Skvělá zpráva. Ti hlupáci nechali vojsko bez dohledu a dvounohá lůza toho využila. Výtečně! Konečně vidí, že bez mého vedení jsou k ničemu, a brzo přilezou po kolenou zpátky. Měl bych jim ukázat svou velkorysost. Pozvu je zpátky.” Mávnutím ruky poslal několik svých služebníků na jih, do Ilerenu.

Byli zpět za několik hodin. Z celé skupiny se vrátili jen tři a jeden z nich se spíš doplazil, než přiletěl. Nemohli mluvit, ale v jejich myslích četl zmatek a strach. „Regnum zuří? Pochopitelně, ta jeho omezená palice ani jinou emoci nezná. Co Quarazon?” „Odešel na sever?” „Proč?” „Kam?” „Cože?! Jak mohli odmítnout moji velkorysou nabídku?!” Setamova tvář zrudla hněvem. Udeřil holí do země a zraněný služebník explodoval. “Připravte svůj oddíl k přesunu na jih! Slyšeli jste?” Služebníci reagovali příliš pomalu a tak Setam znovu udeřil holí. „Všichni jste neschopní. Výpravu na jih povedu osobně.” Překročil doutnající zbytky služebníků a zamířil ven z budovy.
18.01.12, 22:32 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Sylvanas
obrazek
Lewanská knihovna
Vážení učenci andarijští, čtenáří horliví i příležitostní,

již před pár dny jsme pro Vás obnovili spisy v Lewanské knihovně. Můžete zde nalézt jak díla klasická, tak i výjimečná, která v ostatních knihovnách nenajdete. Zřídili jsme zde i speciální truhličku, pokud byste měli nějaké připomínky na vylepšení nebo dokonce chtěli přispět svým vlastním dílem. Věříme, že se Vám v naší nové knihovně bude líbit a načerpáte mnoho nových vědomostí.

Aranduri Sylvanas
správkyně Lewanu

16.01.12, 22:19 odkaz přidal(a) Ruff
obrazek
Král je mrtev, ať žije král !
Temná noc padá a zlo se šíří krajem. Je ti v patách na každém kroku. Když se ohlédneš, nevidíš jej, ale víš, že tam je. Věz, lide Lewanský, že i k tvému příbytku se blíží pohroma. Pohroma hnána silou a chutí vzít si co chce, pohroma, která zanechá spadané stromy a spálenou trávu, ohlodané kousky mrtvol těch, kteří se jí postaví.

Králi Elfů, vyzýváme tě, do třicátého dne prvního měsíce tohoto roku opusť město se všemi obyvateli, kteří se nepodřídí nové vládě. Neučiníš-li tak, ty i tví strážci budete do jednoho polapeni, povražděni nebo prodáni do otroctví a tvé město bude vypáleno do základů.

Kdo by snad chtěl Lewanu pomáhat, ať bojově nebo materiálně, může si být jistý, že z jeho života uděláme noční můru. Jeho život se už navždy bude skládat jen ze čtyř prázdných stěn bytu a strachu vyjít ven.

Uznáváme sílu, uznáváme moc. Proto náš Vůdce rozhodl, že je třeba vzít vládu slabým a nastolit náš řád, změnit systém, který skomírá a krčí se v koutě. Smečka vyje jednohlasně a kdokoli se k jejímu hlasu přidá a dokáže nám v bitvě o Lewan, že je hoden uznání, tomu bude patřit náš respekt. Proto važte moudře Andariané, ke komu je lepší se přidat nebo se mu vyhnout.

Ať Žije král

Legie Zlořádu
16.01.12, 20:15 Andor odkaz přidal(a) Starosta Windsor Imbra
obrazek
Andorské nájmy
Vážení lidé, elfové a barbaři,

dnes proběhla 1. úprava výše nájemného. Všechny obyvatelné nájmy mají již stanovenou svou cenu, která je velmi příznivá. Současně s tím bude až do pátku cena za přihlášení nový občanů do města za symbolický 1 měďák. Neváhejte proto ani minutu a nastěhujte se zpět císařského města.

Starosta města Andor, Windsor Imbra

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist