Aktuální dění Odkazy Pro nováčky Hraní role Města a území Informace
rss trubači

Co je nového?

Tady se objevují novinky související přímo se samotnou hrou. Najdete zde nové královské zprávy a vyhlášky, informace o probíhajících questech, informace o turnajích a zápisy do Andarijské kroniky.
Víte, jak odkazovat na novinky?

vše - quest - turnaj - zpráva - vyhláška - kronika - města - vyhledávač δ

15.12.21, 11:39 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Půlnoční nalodění
Noční nalodění
Ticho nočního přístavu rušil - ostatně jako vždy - hluk z nedaleké krčmy. Zpěv, hudba, rozbíjení skla a hádky nad karbanem se nesly po jeho celé délce.
Asi hodinu před půlnocí zde zakotvily dva trojstěžně. Oba působily vedle ostatních loděk majestátně a se svými jmény “Siréna” a “Mořský had” se tu vyjímaly.
Kapitán Welton okřikl svou posádku na Siréně, aby se uklidnila. Všechny námořníky zlákala nedaleká zábava v krčmě. Nikomu z nich se nechtělo těsně před Vánoci odplout do neznáma a na dobu neurčitou. Nikdo z nich ani nevěděl, zda se vrátí živí.
Na Mořském hadovi bylo ticho. Velící kapitán Umbrecht držel svou posádku zkrátka. Vyčkávali a o dobrou hodinu později se i dočkali.
K lodím přicházela skupina mužů ve zbrojích a s tmavě modrými plášti hozenými přes ramena. Doprovázela je dvojice v kápích a teplém ošacení. Všichni si nesli batožiny s tím nejnutnějším pro výpravu.
Umbrecht, Welton, dvojice a velící mužů ve zbrojích se sešli v kajutě jedné z lodí. Rozložili na stole mapu, její rohy zatížili svícny a po krátkém tichu padla ona palčivá otázka. “Kam plujeme?”
Velící zapíchl prst k okraji mapy na jihu a klidným hlasem odvětil: “Sem.”
“Ale to jsou neprobádané vody. Nikdo je nikdy nezmapoval,” namítl rázným hlasem Umbrecht.
“Jiná možnost není,” odvětil velící.
“Je to až za Asárií. Na takovou plavbu nemáme zásoby. Budeme je muset po cestě doplnit,” ozval se Welton, když si spočítal délku trasy. A jeho výpočty byly jen hrubý odhad. Počasí bylo v tomto ročním období na moři nevyzpytatelné.
“Zásoby nebudou jediný problém, Weltone. Ty vody nejsou neprobádané pro nic za nic.” Umbrecht se zachmuřil ještě víc. Odebral se na Mořského hada a zavelel k vyplutí.

Noční plavba
"Tady je podpalubí. Sítě na spaní jsou támhle, pitná voda a zásoby jídla jsou hlídané. Všichni budou dostávat svůj příděl pravidelně. Nemusíte mít obavy," vysvětloval Welton. Vyzbrojené jednotky modrých plášťů si s Umbrechtem rozdělili půl napůl. Na Siréně zůstalo dvacet mužů s velícím a dvojice. Se zbylými dvaceti muži se Umbrecht na druhé lodi snažil domlouvat gesty, což ho nikterak netěšilo.
"Vy dva," oslovil dvojici, "máte spaní připravené v mojí kajutě. Je to pro vaše dobro, věřte mi," dodal s pohledem upřeným na jednoho z nich. Z jeho poslední věty zaznívalo varování.
"A teď pojďte, najíte se, musíme ještě probrat pár věcí," mávl rukou a vedl je po schodech nahoru na palubu a poté zamířil do kajuty, kde za nimi zavřel dveře. Na stole, kde předtím rozložili mapu, čekaly talíře plné jídla a poháry vína. Welton s velícím se usadili naproti sobě a bez ostychu se pustili do jídla.
"Jestli jsem to v tom zmatku dobře spočítal, nastoupilo vás čtyřicet tři?" položil Welton otázku směrem k velícímu, který přikývl. "Celá má posádka, já a tady dvojice. Počítal jste správně."
Další otázka padla z úst jednoho z dvojice: "Tušíte kde by mohl Krkavec být? Jeden z vašich lidí ho zná. O koho jde?"
"Mhm," zahučel velící s plnou pusou kuřete, "zná ho Cukrouš. Je na Mořským hadovi, pluje tedy s námi. Krkavec mu poslal zprávu, že míří dál na jih. Vtipně k tomu využil krkavce."
"A co nás tam čeká?" zeptal se znovu jeden z dvojice.
"To nikdo neví," odvětil mu Welton s vážnou tváří. "Jih je mezi námořníky obávaný. Koluje plno legend o potopených lodích a ztracených posádkách, které zmizely právě daleko na jihu..."
"Kdy bude nutná první zastávka?" ozval se hlas druhého z dvojice. Byla v něm cítit nervozita.
"Za šest dnů. Doplníme pitnou vodu v Midě. Je to taková ostrovní obchodní smyčka," pousmál se kapitán Sirény. "Najezte se a běžte se vyspat. Čeká nás dlouhá cesta."
10.12.21, 19:12 Lewan odkaz přidal(a) Aranduri Tristia
obrazek
Pečení vánočního cukroví
Město Lewan zve obyvatele Andarie patnáctého dne měsíce prosince v půl deváté večer do Vánoční dílny, kde bude uspořádáno pečení vánočního cukroví.
Sušenkové těsto, marmelády, ořechy na zdobení i veškeré potřebné náčiní bude na místě k dispozici, včetně malého občerstvení.
Celý večer bude možné zakončit ochutnávkou upečeného cukroví či soutěží o nejlépe nazdobené perníčky.

Dílna se nachází v Lewanu, v nájmu číslo 9, přímo nad městskou knihovnou (přístavní portál).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za město Lewan
Aranduri Tristia
08.12.21, 10:41 Imer odkaz přidal(a) Správkyně Inet
obrazek
Turnaj a chlast
Hum lid Andarijskej,
Kdo mít zájem tak zejtra 9.12. vod 20:30 Imer pořádat další z našich slavný chlastačka v Dlouhá síň. Součástí tahle chlastačka bejt turnaj jakej nemít v tahle země vobdoby a nemět by si nechat to ujít. V turnaj moct získat jedinečná výhra co nebejt jen tak k sehnání! Tak neváhat a přijít ať už jenom chtít pobavit nebo získat něco jedinečný do svoje pracka.

Chlastat přijít aj jeleni tak to by nemět chybět!

Herndall Inet
01.12.21, 13:56 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači IV.
Ctění obyvatelé Císařství a občané hlavního města Andarie,

na úvod dávám na vědomí, že budu k dispozici ve starostově sídle dnes od 21:30 a zítra, tedy druhého dne tohoto měsíce a roku od 20:30 Pokud máte něco na srdci, račte se zastavit.

Loučíme se s rokem, který znamenal chaos a válku.

Hlavní město hledá herolda:
Vzhledem k častým stížnostem na současné heroldy mi nezbývá než vyhlásit konkurz na třetího herolda, u kterého bych si ráda ověřila, zda zvládne město a občany chránit lépe než současní heroldi. Pokud by se ukázalo, že nový kandidát zvládne ochranu města lépe, budu nucena ho nahradit za některého ze současných heroldů. Stížností se mi kupí čím dál více, toto zkrátka tolerovat nemohu. Nový kandidát nechť mne vyhledá osobně buď v době vyhlášených úředních hodinách nebo mimo úřední hodiny.

Vyhlášení úředních hodin na 12. měsíc
Od 15. dne tohoto měsíce budu ve svém sídle každou neděli a středu od 20:30 Pravidelnost těchto úředních hodin bude trvat až do 7. dne, 1. měsíce dalšího roku.

Hlavní vánoční trhy
Ať už chodíte na trhy rádi nebo ne, hlavních vánočních trhů se zkrátka účastnit musíte. Je tradicí že hlavní vánoční trhy si bere do otěží hlavně hlavní město a ani letos se to nemění. Termín trhů vyhlásím během tohoto měsíce, ale vězte, že dlouho čekat nebudete.

Seženete zde různé vánoční dekorace, vánoční stromky, možná vás čeká i výlov kaprů, hudba, no zkrátka, dorazte a uvidíte!

Poděkování
Hlavní město chce tímto vyjádřit velký dík panu Trulsovi Rohkovi, Štěpánu Hráškovi, cechu Post Mortem a Gladie za udržování svých obchodů. Díky vám město prosperuje k lepším zítřkům.

Uvolnění cechovních obchodů cechů Renor Rah a Kavalérie
Vzhledem k dlouhému trvání zadržování cechovních obchodů cechů Renor Rah a Kavalérie jsem se rozhodla, že obchody budou uvolněny jiným zájemcům, kteří v nich mohou prodávat. Pokud se některý z cechů o obchod přihlásí zpět, je mou povinností jim obchod navrátit. Do té doby však budou uvolněny.

Polnosti
Vzhledem k tomu že v zimě nic neroste, rozhodla jsem se proto, že každému, kdo má v Andoru pronajatou nějakou polnost, pole prodloužím o 720 hodin, tedy o 30 dní. Od příštího roku budou polnosti zdraženy a novou cenu jejich majitelé vidí už nyní na cedulkách.

Rozlučte se s chmelnicemi, místo nich budou nová pole!
Jak už jste si mohli všimnout, chmelnice jsou v podstatě k ničemu. Nikdo je nevyužívá, díky nim město ani hospody neprosperují, proto se v příštím roce domluvím s císařskými staviteli a společně chmelnice změníme na pole, která jsou žádaná mnohem více než chmelnice.

Odpuštění daní
Pro tento měsíc hlavní město nebude od občanů vyžadovat zaplatit daně. Již nyní všem občanům město daně odpustilo.

NABÍDKA: Prodloužení pronájmů
Tento měsíc může každý, kdo obývá nějaký pronájem požádat o prodloužení pronájmu o 720 hodin (tedy o 30 dní) je jen na vás, kdy si o prodloužení řeknete.

NABÍDKA: Novým občanům 500 zlatých a bydlení na 3 měsíce zdarma!
Všem novým občanům nabízí hlavní město v tomto měsíci bydlení na 3 měsíce zdarma a 500 zlatých k tomu.

Změna ceny za odhlášení občanství a za vstup cizincům do dolu
Cena za odhlášení občanství se změní z 500 zlatých na 1.500 zlatých. Cena vstupu cizincům do našeho dolu se změní z 300 zlatých na 500 zlatých.

Držme za naší milovanou Císařovnou Kilias, držme za Císařství, držme za svou zemi!

Za hlavní město Andarie,
Starostka Madison
30.11.21, 23:18 Lewan odkaz přidal(a) Aran Finwes
obrazek
Lewanský sněm
Ve středu 1.12. o půl deváte večer, proběhne v Lewanském paláci sněm ohledně situace na Andarii, kde projdeme aktuální dění a důležité informace.
Sněm je otevřený veřejnosti.

Aran Finwes
30.11.21, 20:14 odkaz přidal(a) Tass
obrazek
Kult
Čeňkova žena byla dcerou váženého obchodníka, a tak měla nosánek trochu výš než ostatní lidé. Její požadavek na čerstvou zvěřinu uprostřed noci Čeňka ani trochu nepřekvapil. Naštěstí byl obstojný stopař, a tak netrvalo dlouho než našel čerstvou stopu, kterou mohl následovat pro svůj úlovek. Tiše procházel lesem, když ho v dáli zaujalo mihotavé světlo. Zvědavost mu nedala, opustil stopu a vyrazil směrem ke světlu. Když se přiblížil na dohled, srdce mu bušilo jako o závod. Spatřil několik osob v róbách stojících v kruhu a s podivnými maskami. Zaslechl nesrozumitelné mumlání a celé to vypadalo jako nějaký obřad. Přikrčil se a udělal několik dalších tichých kroků blíž ke kruhu. Byl natolik zaujatý tím, co viděl, že si ani nevšiml osoby, která ho omráčila těžkým dřevěným kyjem.


U Margaardských polí bylo neobyčejně živo. Hlouček lidí postával okolo vykřikující postavy s obličejem zahaleným maskou. "Konec se blíží přátelé! Prozřete a vyhněte se jisté smrti! Ten, kdož příjme Víru našeho Pána, bude odměněn a povznesen nad ostatní!"
Starší zavalitý muž se otočil k ostatním. "Neposlouchejte ho! Co by nám tak mohl dát?! Já už za svůj život naletěl spoustě takovejm podvodníkům! Naslibujou hory doly, ale na nás - obyčejný lidi - nic dobrýho stejně nikdy nečeká."
"A co na nás čeká teď, Evžene?" oponovala mu baculatá žena. "Za humny tu máme Černý hrad, ve městech mizej lidi! Kdo nás ochrání? Císařovna? Heroldi? Koho z nich si naposledy viděl?!" Dav potichu souhlasně zamumlal.
Evžen pokrčil rameny a s odfrknutím se ozval znovu: "Já říkám, že jsou to jen planý řeči. Povznesen nad ostatní?"
Muž v masce celý incident tiše pozoroval, vykasal si rukáv tak, aby mu byla vidět holá ruka s tmavým náramkem, který červeně pulzoval. "Hleďte na důkaz síly mého Pána!" Druhou rukou vytáhl z pod róby nůž, kterým si podélně rozřízl ruku. Z rány nevytekla ani kapka krve. Začaly se ozývat výkřiky i udivené nádechy. Muž zvedl ruku do vzduchu, aby byla dobře vidět otevřená rána. Po té zamumlal zaklínadlo a zmizel.

Hluboko v lesích se dalo najít několik míst s pozůstatky rituálů. Uprostřed jednoho takového leželo tělo ženy bez očí a jazyka. Dovedl ji sem její muž, dříve mu říkali Čeněk.
28.11.21, 19:29 odkaz přidal(a) Arella
obrazek
Vánoční dárky
Vážení a milí,

s prvním sněhem i adventem se u portálů měst objevily modré truhlice na vánoční dárky.

Vánoční dárky, kterými chcete potěšit své blízké, vložte do truhlic zabalené v krabičce nebo pytlíku a nezapomeňte připojit cedulku se jménem obdarovávaného. Všechny tyto dárky budou pod vánočním stromečkem na Štědrý den.

Všechny truhlice jsou umístěny u hlavních portálů Andoru, Thyrisu, Imeru, Lewanu a Margaardu.

Čas na vložení dárku do truhlic máte do půlnoci 22. prosince!

Vaše Owenna
25.11.21, 22:41 Andor odkaz přidal(a) Starostka Madison
obrazek
Měsíční Trubači III.
Ctění obyvatelé Císařství a obyvatelé hlavního města Andarie,

Stráž u Valu mi dala vědět o sněhových vločkách, které se neodvratně blíží na celou Andarii. Je to tu vážení - období klidu, míru a radosti, nastává Zima.

Obvykle v zimních časech nic neroste a tak od vás, drahých obyvatelů, či cizinců nebudu vyžadovat úhrady. Pole budou zlevněny na 1/s na den a to hned, co Zima dorazí v celé své kráse.
Ráda bych vás upozornila na to, že váháte - li nad termínem, kdy sklidit, vrhněte se na to zavčasu. Vzhledem k tomu, že začalo sněžit, tu bude Zima co nevidět, možná už zítra, kdo ví?

Další měsíc vás čeká řada výhod, které vás možná nadchnou, možná ne. Vánoce slavíme od toho abychom se obdarovávali a tak to i bude.

Za hlavní město Andarie,
Starostka Madison

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 -

Valid CSS Valid HTML 4.01 Transitional 

© Copyright 2002-2022 by logo Všechna práva vyhrazena

TOPlist